vrijdag 7 juli 2017

dag groep 2 het zit d'rop

Afgelopen week was echt een afsluitingsweek .
Dinsdag genoten we van de musical van groep 8.
  weten nu na de vakantie waar we heengaan om te gymen. De klassen contactouders liepen mee, waarvan hartelijk.
we maakten voor de klassen contact een boeketje bloemen als dank voor het hele jaar.
Mama van Sara en mama van Siem het was weer geweldig jullie hulp

Donderdag ruimden we alles op en namen de laatste spulletjes mee naar huis.
Vrijdag de laatste morgen, bijna vakantie. Om tien voor 12 gingen we 1 voor 1 van de glijbaan en gleden we de vakantie in., op naar groep 3
Mede namens juf Jansje bedankt voor alles.
Geniet van de vrije dagen en elkaar.